മോണിറ്റോറിക്സ് - ഒരു ലിനക്സ് സിസ്റ്റവും നെറ്റ്uവർക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് ടൂളും


ലിനക്uസിലെ സിസ്റ്റം, നെറ്റ്uവർക്ക് ഉറവിടങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്uതിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്uസ്, സൗജന്യ, ഏറ്റവും ശക്തമായ ലൈറ്റ്uവെയ്റ്റ് ടൂൾ ആണ് മോണിറ്റോറിക്സ്. ഇത് പതിവായി സിസ്റ്റം, നെറ്റ്uവർക്ക് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയും സ്വന്തം വെബ് ഇന്റർഫേസ് ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങൾ ഗ്രാഫുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (അത് പോർട്ട് 8080/TCP-ൽ കേൾക്കുന്നു).

മൊത്തത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം പ്രകടനം നിരീക്ഷിക്കാൻ മോണിറ്റോറിക്സ് അനുവദിക്കുന്നു കൂടാതെ തടസ്സങ്ങൾ, പരാജയങ്ങൾ, അനാവശ്യ ദീർഘ പ്രതികരണ സമയം, മറ്റ് അസാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്താനും സഹായിക്കുന്നു.

ഇതിൽ സാധാരണയായി രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: മോണിറ്ററിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കളക്ടർ, മറ്റേതൊരു സിസ്റ്റം സേവനത്തെയും പോലെ സ്വയമേവ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു പേൾ ഡെമൺ, കൂടാതെ monitorix.cgi എന്ന CGI സ്ക്രിപ്റ്റ്.

ഇത് പേൾ ഭാഷയിൽ എഴുതുകയും എഫ്uഎസ്uപി (ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്uവെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്നു (ജനറൽ പബ്ലിക് ലൈസൻസ്) നിബന്ധനകൾക്ക് കീഴിൽ ലൈസൻസ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗ്രാഫുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വെബ് ഇന്റർഫേസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് RRDtool ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഡെബിയൻ അധിഷ്uഠിത വിതരണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഈ ഉപകരണം പ്രത്യേകം സൃഷ്uടിച്ചതാണ്, എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത് വിവിധ ഗ്നു/ലിനക്uസ് വിതരണങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇത് ഓപ്പൺബിഎസ്uഡി, നെറ്റ്uബിഎസ്ഡി, ഫ്രീബിഎസ്ഡി തുടങ്ങിയ യുണിക്സ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

Monitorix-ന്റെ വികസനം നിലവിൽ സജീവമായ അവസ്ഥയിലാണ്, കൂടാതെ Linux സിസ്റ്റം/നെറ്റ്uവർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനായി ഒരു മികച്ച ഉപകരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി പുതിയ സവിശേഷതകൾ, പുതിയ ഗ്രാഫുകൾ, പുതിയ അപ്uഡേറ്റുകൾ, ബഗുകൾ പരിഹരിക്കൽ എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

 • സിസ്റ്റം ലോഡ് ശരാശരി, സജീവമായ പ്രക്രിയകൾ, ഓരോ പ്രോസസറിനും കേർണൽ ഉപയോഗം, ആഗോള കേർണൽ ഉപയോഗം, മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ.
 • ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് താപനിലയും ആരോഗ്യവും നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
 • ഫയൽസിസ്റ്റം ഉപയോഗവും ഫയൽസിസ്റ്റത്തിന്റെ I/O പ്രവർത്തനവും.
 • 10 നെറ്റ്uവർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വരെ നെറ്റ്uവർക്ക് ട്രാഫിക് ഉപയോഗം.
 • സിസ്റ്റം സേവനങ്ങളിൽ SSH, FTP, Vsftpd, ProFTP, SMTP, POP3, IMAP, POP3, VirusMail, സ്പാം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള MTA മെയിൽ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ.
 • TCP, UDP മുതലായവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നെറ്റ്uവർക്ക് പോർട്ട് ട്രാഫിക്.
 • FTP സെർവറുകളുടെ ലോഗ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകളുള്ള FTP സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ.
 • ലോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് സെർവറുകളുടെ അപ്പാച്ചെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ.
 • പ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് സെർവറുകളുടെ MySQL സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ.
 • സ്uക്വിഡ് പ്രോക്uസി വെബ് കാഷെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ.
 • Fail2ban സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ.
 • വിദൂര സെർവറുകൾ നിരീക്ഷിക്കുക (മൾട്ടിഹോസ്റ്റ്).
 • ഗ്രാഫുകളിലോ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ടേബിളിലോ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ദിവസവും, ആഴ്ച, മാസം, അല്ലെങ്കിൽ വർഷം എന്നിവയിൽ കാണാനുള്ള കഴിവ്.
 • ഒരു മികച്ച കാഴ്uചയ്uക്കായി ഗ്രാഫുകൾ സൂം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്.
 • ഓരോ വരിയിലെയും ഗ്രാഫുകളുടെ എണ്ണം നിർവചിക്കാനുള്ള കഴിവ്.
 • ബിൽറ്റ്-ഇൻ HTTP സെർവർ.

പുതിയ ഫീച്ചറുകളുടെയും അപ്uഡേറ്റുകളുടെയും പൂർണ്ണമായ ലിസ്റ്റിനായി, ദയവായി ഔദ്യോഗിക ഫീച്ചർ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

ഒരു RHEL/CentOS/Fedora Linux-ൽ Monitorix ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നു

മോണിറ്റോറിക്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന്, കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിൽ EPEL ശേഖരണം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

---------- On RHEL 9 Based Systems ---------- 
# yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm 

---------- On RHEL 8 Based Systems ----------
# yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm

---------- On RHEL 7 Based Systems ----------
# yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm 

EPEL ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, yum കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന പാക്കേജുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം.

# yum install rrdtool rrdtool-perl perl-libwww-perl perl-MailTools perl-CGI perl-DBI perl-XML-Simple perl-Config-General perl-IO-Socket-SSL perl-HTTP-Server-Simple wget

അടുത്തതായി, കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ EPEL റിപ്പോസിറ്ററിയിൽ നിന്ന് 'Monitorix' പാക്കേജിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

# yum install monitorix

വിജയകരമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ചില അധിക ക്രമീകരണങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിനും ഗ്രാഫുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയോ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനായി ദയവായി പ്രധാന കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽ '/etc/monitorix/monitorix.conf' നോക്കുക.

# vi /etc/monitorix/monitorix.conf

അവസാനമായി, സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് Monitorix സേവനം ചേർക്കുകയും ഇനിപ്പറയുന്ന കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സേവനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുക.

# systemctl enable monitorix
# systemctl start monitorix
# systemctl status monitorix

ഒരിക്കൽ, നിങ്ങൾ സേവനം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പ്രോഗ്രാം '/etc/monitorix/monitorix.conf' ഫയലിലെ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് സിസ്റ്റം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങും, കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഗ്രാഫുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങും. എന്നതിൽ ബ്രൗസർ.

http://localhost:8080/monitorix/
OR
http://Server-IP:8080/monitorix/

പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് SELinux ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്രാഫുകൾ ദൃശ്യമാകില്ല, കൂടാതെ ആക്സസ് നിരസിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള '/var/log/messages' അല്ലെങ്കിൽ '/var/log/audit/audit.log' ഫയലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൺ കണക്കിന് പിശക് സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും. RRD ഡാറ്റാബേസ് ഫയലുകൾ. അത്തരം പിശക് സന്ദേശങ്ങളും ദൃശ്യമായ ഗ്രാഫുകളും ഒഴിവാക്കാൻ, നിങ്ങൾ SELinux പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

SELinux ഓഫാക്കുന്നതിന്, '/etc/selinux/config' ഫയലിലെ \enforcing എന്ന വരി \disabled ആയി മാറ്റുക.

SELINUX=disabled

നിങ്ങൾ മെഷീൻ റീബൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുവരെ മുകളിൽ പറഞ്ഞവ SELinux താൽക്കാലികമായി പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കും. സിസ്റ്റം എല്ലായ്uപ്പോഴും ഡിസേബിൾ മോഡിൽ ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം റീബൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഒരു Ubuntu/Debian/Linux Mint-ൽ Monitorix ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു

ഒരു പുതിയ പതിപ്പിൽ മോണിറ്റോറിക്സ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇനിപ്പറയുന്ന apt കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

$ sudo apt install monitorix

പഴയ പതിപ്പുകളിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് Izzy റിപ്പോസിറ്ററി ഉപയോഗിക്കാം, ഇത് ഒരു പരീക്ഷണാത്മക ശേഖരമാണ്, എന്നാൽ ഈ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള പാക്കേജുകൾ ഉബുണ്ടു, ഡെബിയൻ മുതലായവയുടെ എല്ലാ പതിപ്പുകളിലും പ്രവർത്തിക്കണം.

എന്നിരുന്നാലും, വാറന്റികളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല - അതിനാൽ റിസ്ക് എല്ലാം നിങ്ങളുടേതാണ്. apt-get വഴി സ്വയമേവയുള്ള അപ്uഡേറ്റുകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ ശേഖരം ചേർക്കണമെങ്കിൽ, സ്വയമേവയുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷനായി ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക.

നിങ്ങളുടെ '/etc/apt/sources.list' ഫയലിലേക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന വരി ചേർക്കുക.

deb http://apt.izzysoft.de/ubuntu generic universe

ഈ ശേഖരണത്തിനായുള്ള GPG കീ നേടുക, നിങ്ങൾക്ക് wget കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് അത് ലഭിക്കും.

# wget http://apt.izzysoft.de/izzysoft.asc

ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ 'apt-key' കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് apt കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് ഈ GPG കീ ചേർക്കുക.

# apt-key add izzysoft.asc

അവസാനമായി, ശേഖരം വഴി പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

# apt-get update
# apt-get install monitorix

.deb പാക്കേജിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് സ്വമേധയാ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്uത് ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ആവശ്യമായ ഡിപൻഡൻസികൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

# apt-get update
# apt-get install rrdtool perl libwww-perl libmailtools-perl libmime-lite-perl librrds-perl libdbi-perl libxml-simple-perl libhttp-server-simple-perl libconfig-general-perl libio-socket-ssl-perl
# wget https://www.monitorix.org/monitorix_3.14.0-izzy1_all.deb
# dpkg -i monitorix_3.14.0-izzy1_all.deb

ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സമയത്ത്, ഒരു വെബ് സെർവർ കോൺഫിഗറേഷൻ നടക്കുന്നു. അതിനാൽ, പുതിയ കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ അപ്പാച്ചെ വെബ് സെർവർ വീണ്ടും ലോഡുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

# service apache2 restart     [On SysVinit]
# systemctl restart apache2    [On SystemD]

Monitorix ഒരു ഡിഫോൾട്ട് കോൺഫിഗറേഷനുമായാണ് വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റാനോ ക്രമീകരിക്കാനോ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ '/etc/monitorix.conf' എന്നതിലെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽ നോക്കുക. നിങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, പുതിയ കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനായി സേവനം വീണ്ടും ലോഡുചെയ്യുക.

# service monitorix restart     [On SysVinit]
# systemctl restart monitorix    [On SystemD]

ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ 'http://localhost:8080/monitorix'-ലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്uത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഗ്രാഫുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങുക. റിമോട്ട് ഐപികളിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോക്കൽഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. '/etc/apache2/conf.d/monitorix.conf' ഫയൽ തുറന്ന് 'Allow from' ക്ലോസിലേക്ക് IP-കൾ ചേർക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, താഴെ കാണുക.

<Directory /usr/share/monitorix/cgi-bin/>
    DirectoryIndex monitorix.cgi
    Options ExecCGI
    Order Deny,Allow
    Deny from all
    Allow from 172.16.16.25
</Directory>

മുകളിലുള്ള കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ശേഷം, അപ്പാച്ചെ പുനരാരംഭിക്കാൻ മറക്കരുത്.

# service apache2 restart     [On SysVinit]
# systemctl restart apache2    [On SystemD]

മോണിറ്റോറിക്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

ഇനിപ്പറയുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുക.

റഫറൻസ് ലിങ്കുകൾ:

 1. Monitorix ഹോംപേജ്
 2. മോണിറ്റോറിക്സ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ