ഇബുക്ക്: തുടക്കക്കാർക്കായി Awk ആരംഭിക്കുന്ന ഗൈഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു

ഒരു ലിനക്uസ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ, നിരവധി തവണ, കുറച്ച് ലൈനുകൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്uത് ഔട്ട്uപുട്ടിന്

കൂടുതല് വായിക്കുക →

Awk പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ എഴുതാം - ഭാഗം 13

Awk സീരീസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഭാഗം 12 വരെ, ഞങ്ങൾ ചെറിയ Awk കമാൻഡുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും യഥാക്രമം കമാൻഡ് ലൈനിലും ഷെൽ സ്ക്

കൂടുതല് വായിക്കുക →

Awk-ൽ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്uമെന്റുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം - ഭാഗം 12

ചില വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ടെക്സ്റ്റ് ഫിൽട്ടറിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കം മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉൾപ്പെടുത

കൂടുതല് വായിക്കുക →

ഷെൽ വേരിയബിളുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ Awk-നെ എങ്ങനെ അനുവദിക്കാം - ഭാഗം 11

ഞങ്ങൾ ഷെൽ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ സാധാരണയായി മറ്റ് ചെറിയ പ്രോഗ്രാമുകളോ അല്ലെങ്കിൽ Awk ഓപ്പറേഷനുകൾ പോ

കൂടുതല് വായിക്കുക →

Awk ബിൽറ്റ്-ഇൻ വേരിയബിളുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക - ഭാഗം 10

Awk ഫീച്ചറുകളുടെ വിഭാഗം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, പരമ്പരയുടെ ഈ ഭാഗത്ത്, Awk-ലെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ വേരിയബിളുകൾ എന്ന ആശയത്തിലൂടെ നമ്മ

കൂടുതല് വായിക്കുക →

Awk വേരിയബിളുകൾ, ന്യൂമെറിക് എക്സ്പ്രഷനുകൾ, അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ എന്നിവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക - ഭാഗം 8

Awk കമാൻഡ് സീരീസ് ആവേശഭരിതമാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പത്തെ ഏഴ് ഭാഗങ്ങളിൽ, Linux-ൽ ചില അടിസ്ഥാന ടെക്uസ്u

കൂടുതല് വായിക്കുക →

Linux-ൽ STDIN-ൽ നിന്ന് Awk ഇൻപുട്ട് എങ്ങനെ വായിക്കാം - ഭാഗം 7

Awk ടൂൾ സീരീസിന്റെ മുൻ ഭാഗങ്ങളിൽ, കൂടുതലും ഒരു ഫയലിൽ(കളിൽ) നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നോക്കി, എന്നാൽ

കൂടുതല് വായിക്കുക →

Linux-ൽ Awk ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത കമാൻഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം - ഭാഗം 6

Awk സീരീസിന്റെ ഈ ആറാം ഭാഗത്ത്, ഞങ്ങൾ next കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കും, അത് നിങ്ങൾ നൽകിയ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ

കൂടുതല് വായിക്കുക →

Linux-ൽ Awk ഉപയോഗിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് എക്സ്പ്രഷനുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം - ഭാഗം 5

എല്ലായ്uപ്പോഴും, ഒരു വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലളിതമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ നോക്

കൂടുതല് വായിക്കുക →

Linux-ൽ Awk-മായി താരതമ്യ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം - ഭാഗം 4

ടെക്uസ്uറ്റിന്റെ ഒരു വരിയിലെ സംഖ്യാ അല്ലെങ്കിൽ സ്uട്രിംഗ് മൂല്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, താരതമ്യ ഓപ്പറേറ്ററ

കൂടുതല് വായിക്കുക →