ലിനക്സിൽ അപ്പാച്ചെ വെബ് സെർവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ കമാൻഡുകൾ

ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ, ഒരു ഡെവലപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ

കൂടുതല് വായിക്കുക →

OpenSUSE-ൽ LAMP - Apache, PHP, MariaDB, PhpMyAdmin എന്നിവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക

ലിനക്uസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, അപ്പാച്ചെ വെബ് സെർവർ സോഫ്uറ്റ്uവെയർ, MySQL ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്uമെന്റ് സിസ്റ്റം, PHP പ്

കൂടുതല് വായിക്കുക →

RHEL വിതരണങ്ങളിൽ ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വേർഡ്പ്രസ്സ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം

WordPress ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്uസും സൗജന്യ ബ്ലോഗിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനും MySQL, PHP എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വികസിപ്പിച്ച ചലനാത്മക CMS (ഉള്ളടക്

കൂടുതല് വായിക്കുക →

Linux-ൽ Apache CouchDB 2.3.0 എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം

NoSQL ഉള്ള ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്uസ് ഡോക്യുമെന്റ്-ഓറിയന്റഡ് ഡാറ്റാബേസാണ് Apache CouchDB - ഇതിനർത്ഥം, MySQL, PostgreSQL, Oracle എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾ കാണ

കൂടുതല് വായിക്കുക →

ഉബുണ്ടുവിൽ അപ്പാച്ചെ ടോംകാറ്റ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം

ജാവ സെർവർ പേജ് കോഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജാവ സെർവ്uലെറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വെബ് പേജുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്

കൂടുതല് വായിക്കുക →

RHEL 8-ൽ Apache, MySQL/MariaDB, PHP എന്നിവ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം

ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ, RHEL 8 സിസ്റ്റത്തിൽ ലിനക്സ്, അപ്പാച്ചെ, MySQL/MariaDB, PHP - എങ്ങനെ LAMP സ്റ്റാക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്

കൂടുതല് വായിക്കുക →

അപ്പാച്ചെ വെബ് സെർവറിൽ എല്ലാ വെർച്വൽ ഹോസ്റ്റുകളും എങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം

ഒരേ സെർവറിൽ ഒന്നിലധികം വെബ്uസൈറ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അപ്പാച്ചെ വെർച്വൽ ഹോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങളെ അനുവ

കൂടുതല് വായിക്കുക →

Apache GUI ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പാച്ചെ വെബ് സെർവർ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം

അപ്പാച്ചെ വെബ് സെർവർ അതിന്റെ ഓപ്പൺ സോഴ്uസ് സ്വഭാവം, സമ്പന്നമായ മൊഡ്യൂളുകൾ, സവിശേഷതകൾ എന്നിവ കാരണം ഇന്ന് ഇന്

കൂടുതല് വായിക്കുക →

CentOS 8/7-ൽ Apache Tomcat 9 എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും കോൺഫിഗർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം

അപ്പാച്ചെ ടോംകാറ്റ് (നേരത്തെ ജക്കാർത്ത ടോംകാറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) ശുദ്ധമായ ജാവ എച്ച്ടിടിപി സെർവർ നൽകു

കൂടുതല് വായിക്കുക →

RHEL, CentOS എന്നിവയിൽ അപ്പാച്ചെക്കായി Mod_GeoIP എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം

സന്ദർശകന്റെ ഐപി വിലാസത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം അപ്പാച്ചെ വെബ്uസെർവറിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്

കൂടുതല് വായിക്കുക →